COVID-19 update

Met pijn in het lopershart heeft de organisatie afgelopen maandag moeten besluiten om de Berden Nazomerloop dit jaar af te gelasten. Na de Venloop en de Bridge to Bridge run is dit het derde grote loopevenement in Venlo dat wordt afgelast.
Dit ondanks het feit dat we weer een grote groep vrijwilligers hadden, een mooi nieuw parcours en – naast de bekende – verschillende nieuwe sponsoren.
We hebben een coronaplan gemaakt waarmee we kunnen voldoen aan de huidige regelgeving. Maar de uitvoering daarvan zou wel heel veel extra druk op onze organisatie en vrijwilligers gaan leggen. En we zullen bijvoorbeeld geen publiek toe kunnen laten in start & finishgebied, wat slecht is voor de sfeer. Daar bovenop komt ook nog een achterblijvend aantal inschrijvingen (vermoedelijk ook door corona).

Dit alles heeft ons tot de conclusie gebracht dat het dit jaar niet haalbaar is het evenement te organiseren. Als organisatie gaan we ons nu weer richten op de Berden Voorjaarsloop 2022 op 13 maart aanstaande.

Inschrijvingen worden automatisch doorgezet naar de Berden Voorjaarsloop 2022. Mocht je dat niet willen, dan kun je je afmelden via een email naar wedstrijdsecretariaat@berdenvoorjaarsloop.nl. Het inschrijfgeld zal dan worden gerestitueerd.

Kernteam Berden Nazomerloop